Domov pro seniory
Velké Meziřičí
příspěvková organizace

Vyhledat v textu

Certifikace

Akreditace zdravotní péče

Domov pro seniory  Velké Meziříčí získal Certifikát o akreditaci zdravotní péče jako teprve třetí zařízení pobytových sociálních služeb v ČR. Akreditace dokládá, že náš domov poskytuje bezpečnou a kvalitní zdravotní péči.

 

 

Standardizace nutriční péče

Domov pro seniory Velké Meziříčí získal v srpnu 2011 jako první v Kraji Vysočina Certifikát standardizace nutriční péče, který potvrzuje, že poskytujeme našim klientům vysoce kvalifikovanou nutriční péči v souladu s platnými právními předpisy a dokumenty a tím významně zvyšujeme kvalitu jejich života. Certifikát, který je vydáván na dobu dvou let, náš Domov  roce 2013 a 2015 úspěšně obhájil.  

certifikát nutriční péče

 

Značka kvality

 Značka kvality v sociálních službách je projektem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Poskytuje externí hodnocení kvality sociálních služeb domovům pro seniory, domovům se zvláštním režimem, pečovatelské službě a ambulantním službám pro osoby se zdravotním postižením. Mezi pět základních hodnocených oblastí patří péče, stravování, ubytování, kultury a volného času, partnerství.

V letošním roce proběhla úspěšná obhajoba tohoto ocenění. Do obhajoby jsme přihlásili k hodnocení dvě oblasti poskytování služeb - kulturu a volný čas, partnerství. Uvedené oblasti byly ohodnoceny čtyřmi hvězdičkami z pěti možných.

První certifikace v našem domově (služba domov pro seniory), proběhla v roce 2012, v níž bylo hodnoceno všech pět oblastí poskytování služeb. V celkovém hodnocení domov obdržel čtyři hvězdičky z pěti možných.

 

 

Profesní organizace

Asociace poskytovatelů sociálních služeb

Asociace poskytovatelů sociálních služeb je největší profesní organizací sdružující poskytovatele sociálních služeb v České republice.

http://apsscr.cz/