Domov pro seniory
Velké Meziřičí
příspěvková organizace

Vyhledat v textu

Dobrovolnická činnost v DS Velké Meziříčí

 

Dobrovolnictví v Domově pro seniory Velké Meziříčí je realizováno díky spolupráci s Kambalou - dobrovolnickým centrem ve Žďáru nad Sázavou, které je jedním z projektů Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Dobrovolnické centrum se zabývá systematickou prací s dobrovolníky, kteří se podílejí především na realizaci projektů Charity a v případě potřeby zabezpečují humanitární pomoc.

Kambala - dobrovolnické centrum je vedeno koordinátorkou dobrovolníků, která dobrovolníky proškoluje, seznamuje je se základními dokumenty dobrovolnické činnosti a metodicky vede kontaktní osoby dobrovolníků v jednotlivých zařízeních. Kontaktní osoby dobrovolníků v daných zařízeních poté dobrovolníky seznamují s pravidly zařízení, s  prostředím a cílovou skupinou klientů.

Jak dobrovolník pomáhá?

Dobrovolnická činnost představuje aktivitu dobrovolníka, který se ve svém volném čase věnuje seniorům v našem domově, a to bez nároku na finanční odměnu. Nejčastěji dobrovolník vyplňuje volný čas našim seniorů povídáním, čtením, hrou společenských her, doprovodem na vycházky či doprovodem k lékaři sanitním vozem. Dobrovolníci mohou být nápomocní při přípravě kulturních a společenských akcí, při doprovodu klientů na tyto akce i  při samotné realizaci akce (např. výtvarný či hudební program pro menší skupinku klientů).

Kolik času může v domově strávit?

Pravidelnost a délka návštěv záleží vždy na časových možnostech každého dobrovolníka.

Co požadujeme po dobrovolnících?

Dobrovolník musí být zodpovědný, morálně a trestně bezúhonný. Měl by mít přiměřené schopnosti pro zvolený druh dobrovolnické činnosti. Dobrovolník musí mít platný potravinářský průkaz.

Dobrovolník je proškolen koordinátorkou dobrovolníků a je s ním sepsána Dohoda o dobrovolnické činnosti. Tato dohoda má platnost vždy 1  rok.

Jaké má dobrovolník povinnosti?

Dobrovolník se musí řídit základními dokumenty, se kterými je seznámen při sepsání dohody, a také pokyny a předpisy, které platí v daném zařízení. Dobrovolník by měl docházet do zařízení podle domluvy a plnit sjednané úkoly. Svou činnost si dobrovolník eviduje do docházkového listu.

  

Všem dobrovolníkům děkujeme za spolupráci.

 

V případě Vašeho zájmu o dobrovolnictví nás kontaktujte:

Kristýna Pokorná

pracovnice vztahů k veřejnosti, kontaktní osoba dobrovolníků
tel.:561 201 570, mobil: 734 875 428
pokorna@domovvelkemezirici.cz